2011_1931_0709

Tecno Coffee, ca distribuitor pentru automate de cafea, consideră că dezvoltarea susţinută este o prioritate la nivel mondial şi, prin serviciile oferite, crează un echilibru între interesele economice şi protecţia mediului. Probleme de mediu sunt importante pentru noi, şi le luăm în considerare îm toate activităţile noastre, pentru o lume mai ecologică.

Aparatele de cafea ecologice distribuite de noi sunt proiectate ţinînd cont de stabardele de mediu, astfel încât să reducă emisia de carbon, şi să administreze eficient reziduurile, în procesele de operare, reciclare, şi transport.

Produsele distribuite de noi sunt în confoirmitate cu standardele Directivei pentru Reziduuri în cazul Echipamentelor Electronice şi Electrice (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – WEEE ). În plus, ciclul de viaţă al automatelor şi echipamentelor distribuite de noi este mare, şi ne asigurăm că acestea sunt refolosite sau reciclate în conformitate cu stabdardele şi legislaţia în vigoare.

Toate modelele de aparate de cafea distribuite au un consum redus de energie electrică, şi conţin un minimum de materiale reciclabile, fiind certificate pentru mediu conform standardelor ISO

14001

.

Filozofia constructivă a aparatelor de cafea distribuite de Tecno Coffee combină fiabilitatea şi robusteţea cu un impact redus asupra mediului în operarea şi manipularea produselor.

Principalele obiective ecologice luate ăn considerare sunt

  • Reducerea cantităţii de deșeuri și a consumului de resurse (materiale, combustibili și energie).
  • Reducerea sau, în cazul în care este posibil, eliminarea poluării mediului.
  • Produse cu un design pentru reducerea impactului acestora asupra mediului la un nivel minim.
  • Acționarea în conformitate cu principiile de îmbunătățire continuă pentru dezvoltarea durabilă.
  • Conformitatea cu legislația de mediu și regulamentele în vigoare, precum și cu cerințele organizaționale.
  • O abordare proactivă a legislației de mediu asupra afacerilor.
  • Încurajarea furnizorilor și contractorilor să adopte și să atingă standarde acceptabile de mediu.
  • Păstrarea un mediu de lucru sănătos, luând în considerare aspectele de mediu în deciziile privind planificarea și investițiile.
  • Angajament și rezultate în ceea ce privește impactul asupra mediului al produselor/serviciilor/sistemelor și unităților noastre de producție.
  • Implementarea activă a unui sistem de management de mediu.

Urmare a măsurilor adoptate, aparatele de cafea distribuite de noi îndeplinesc cele mai bune standarde conform Eva AMP. Eva PMP descrie o metodă uniformă și obiectivă pentru a măsura consumul de energie al distribuitoarelor automate. Protocolul a fost conceput pentru a acoperi toate mașinile de produse alimentare și băuturi, reci și calde, refrigerate sau nu. Pentru toate mașinile, consumul de energie este măsurat în starea staţionară și în opeare.

Contactaţi-ne azi pentru o consultaţie gratuită, prin tel. 021 255 4006, e-mail, sau formularul de contact online.